VOOR ELK TYPE VERENIGING EEN PASSENDE OPLOSSING

Basis module
De basis van elke vereniging zijn haar leden. De basis van de applicatie voor verenigingen wordt dan ook gevormd door de ledenadministratiemodule. 
Ook de communicatie over leden naar een sportbond zien wij als essentiëel en behoort daarmee dus tot het standaard pakket.
 

Hoe
Het programma is dermate flexibel samengesteld dat elke soort vereniging zijn eigen omgeving kan maken.
 

Wie gebruiken het?
- Rodondendronverenigingen, Expatriot verenigingen, Ziekenhuisverenigingen
- Meer dan 250 verenigingen in de sporttakken: Tennis, Voetbal, Hockey, Rugby, Volleybal, Golf, Honkbal, Watersport.
- Nederlandse Rugby Bond, Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en het Watersportverbond, leden uitwisseling.

 nl-NL English (United Kingdom)